MÁY CHẾ BIẾN GẠO

You are here:

DÂY CHUYỀN MÁY

Dây chuyền xay xát từ lúa ra gạo bóng - Năng suất 0.8 - 1.5 tấn lúa / giờ

Dây chuyền xay xát từ lúa ra gạo bóng - Năng suất 32 - 48 tấn lúa / giờ

Dây chuyền xay xát từ lúa ra gạo lức - Năng suất 18 - 30 tấn lúa / giờ

Dây chuyền xay xát từ gạo lức ra bóng - Năng suất: 8 - 12 tấn / giờ

Dây chuyền xay xát từ gạo lức ra bóng - Năng suất: 10 - 12 tấn / giờ

THIẾT BỊ CHÍNH