MÁY XÁT TRẮNG THỬ MẪU GẠO

You are here:

Giới thiệu:

Máy Xát Trắng Thử Mẫu Gạo kiểm tra mẫu gạo loại MLW-G15A dùng để xát mẫu gạo lức thành gạo trắng nhằm kiểm tra phẩm chất gạo lức đầu vào khi qua máy.