TRỐNG TÁCH HẠT LÉP

You are here:

Giới thiệu:

Trống Tách Hạt Lép MTG dùng để tách các hạt gạo lép còn lẫn trong gạo thành phẩm. Trống là một ống tròn bằng thép không rỉ được đặt nghiêng với các lỗ hình chữ nhật phù hợp với bề dày chuẩn của hạt gạo. Khi trống quay tròn, gạo sẽ di chuyển suốt chiều dài bên trong trống, những hạt gạo lép không đạt bề dày chuyển sẽ bị loại ra.