SÀNG TẠP CHẤT GẠO

You are here:

Giới thiệu:

Sàng Tạp Chất Gạo dùng lưới để loại các tạp chất như rơm, rác, gỗ, đá to, dây, cát… ra khỏi gạo. Máy được thiết kế với hai lớp dưới đặt nằm nghiêng theo chiều dài và dao động theo chiều ngang.