SÀNG CÁM XAY – MÁY TÁCH TRẤU

You are here:

Giới thiệu:

Máy Tách Trấu có hai kiểu MHA-CMHA

Máy Tách Trấu MHA-C dùng luồng gió chuyển động vòng quanh bên trong máy thổi xuyên qua màn gạo đang rơi để tách trấu ra khỏi gạo lức. Một bộ phận phân phối nguyên liệu được gắn phía trên để rải đều nguyên liệu khi rơi xuống máy tách trấu.

Máy Tách Trấu MHA dùng luồng gió hút xuyên qua màn gạo đang rơi để tách trấu ra khỏi gạo lức. Máy có lắp sàng cảm xay phía trên.