SÀNG TẠP CHẤT LÚA

You are here:

Giới thiệu:

Sàng Tạp Chất Lúa dùng lưới để loại các tạp chất như rơm, rác, gỗ, đá to, dây, cát,.. ra khỏi lúa. Máy được thiết kế với trống bắt tạp chất to nằm phía trên và hai lớp dưới đặt nằm nghiêng theo chiều dài phía dưới để loại tạp chất nhỏ.