TRỐNG PHÂN HẠT

You are here:

Giới thiệu:

Trống Phân Hạt MLG-… dùng để tách tấm lẫn trong gạo. Vỏ trống là một ống tròn bằng thép không gỉ, gồm 2 nửa ống; mặt trống gồm nhiều lõm tròn có kích thước phù hợp với cỡ tấm cần tách ra. Khi trống quay tròn, gạo sẽ di chuyển suốt chiều dài bên trong ống, lõm sẽ giữ lại tấm có kích thước phù hợp và tách ra.