MÁY TÁCH THÓC

Giới thiệu:

Máy Tách Thóc MPSE dùng để tách thóc lẫn trong gạo lức, sử dụng trong dây chuyền nhà máy xay từ lúa ra gạo, loại máy này không có vỉ phụ.

Máy có bộ cảm ứng cho phần nguyên liệu vào và bộ phận điều khiển vận tốc.