SÀNG ĐẢO

Giới thiệu:

Sàng Đảo dùng để tách tấm lẫn trong gạo, bằng cách dùng nhiều tấm lưới đan lỗ vuông bằng thép không gỉ với nhiều cỡ khác nhau để có thể tách nhiều cỡ tấm.