MÁY LÀM NGUỘI GẠO

You are here:

Giới Thiệu:

Máy Làm Nguội Gạo hình tháp MCD dùng để làm mát nguyên liệu và lấy một phần độ ẩm ra khỏi nguyên liệu.

Máy sử dụng quạt hút và các kênh phân phối khí có tiết diện chữ V ngược để làm mát nguyên liệu bằng khí trời.