MÁY BÓC VỎ LÚA

You are here:

Giới thiệu:

Máy Bóc Vỏ Lúa là máy bóc vỏ bằng 2 ru-lô cao su quay nghịch chiều và không cùng số vòng quay. Hai ru-lô được đặt trên mặt phẳng nghiêng kết hợp với một máng dẫn có thể điều chỉnh và liên kết với một bộ rung làm cho dòng nguyên liệu vào máy có bề dày là một lớp hạt và đi thẳng vào khe của 2 ru-lô cao su. Máy Bóc Vỏ lúa Bùi Văn Ngọ Có 3 loại: Loại MPH, MPH-C… và MPH-I

MPH-I… là loại có lắp Inverter nhằm ổn định năng suất khi ru-lô cao su mòn.

MPH-C… là loại có máng dẫn lúa được tự động điều chỉnh để dẫn nguyên liệu vào thẳng khe của 2 ru-lô cao su.