MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ

You are here:

DÂY CHUYỀN MÁY

Dây chuyền chế biến cà phê - Năng suất: 3 - 5 tấn/giờ

Dây chuyền chế biến cà phê - Năng suất: 3 - 5 tấn/giờ

Dây chuyền đánh bóng cà phê - Năng suất: 1.8 - 2.5 tấn/giờ

Dây chuyền đánh bóng cà phê - Năng suất: 1.8 - 2.5 tấn/giờ

Dây chuyền chế biến cà phê - Năng suất: 3 - 5 tấn/giờ

DÂY CHUYỀN MÁY

Dây chuyền rang cà phê - Năng suất: 750 kg/giờ

Máy rang cà phê - Năng suất: 30 kg/mẻ

Máy rang cà phê - Năng suất: 250 kg/mẻ

THIẾT BỊ CHÍNH

Hiển thị tất cả 13 kết quả