MÁY ĐÁNH BÓNG CÀ PHÊ

You are here:

Giới Thiệu

Máy đánh bóng cà phê MCP được thiết kế theo phương pháp dùng dao và lưới kết hợp với luồng nước phun sương làm cho hạt cà phê sạch và bóng.

Đặc điểm:

  • Có hệ thống phun nước tự động: nước sẽ tự động phun theo thời gian được ấn định sau khi có cà phê vào buồng máy và sẽ tự động tắt khi hết cà phê.
  • Có bô phận van đóng nhanh trong trường hợp khẩn cấp hoặc hết nguyên liệu.
  • Cà phê thành phẩm có độ bóng cao, tỷ lệ gãy vỡ thấp.