SÀNG PHÂN LOẠI TRỌNG LƯỢNG HẠT

You are here:

Giới thiệu:

Sàng phân loại trọng lượng hạt MGS dùng để phân loại hạt theo trọng lượng khác nhau. Máy được thiết kế với một lớp lưới vận hành theo phương pháp lắc theo chiều ngang. Một quạt thổi cung cấp luồng gió có áp suất từ dưới thổi lên làm cho lớp hạt tương đối lơ lửng nên các hạt có trọng lượng khác nhau sẽ được phân ra.