SÀNG TẠP CHẤT CÀ PHÊ

You are here:

GIỚI THIỆU:

Sàng Tạp Chất Cà Phê MCC sử dụng lưới để loại bỏ các tạp chất lẫn trong cà phê như vỏ, trái khô, rơm, rác, gỗ, đá to, dây, cát,… Máy được thiết kế 3 lớp lưới được đặt nằm nghiêng theo chiều dài của máy và có biên độ dao động theo chiều dọc