SÀNG PHÂN LOẠI KÍCH THƯỚC HẠT

You are here:

Giới thiệu:

Sàng Phân Loại Kích Thước Hạt MGG sử dụng lưới để phân loại kích thước hạt, máy được thiết kế nhiều lớp lưới tùy theo năng suất yêu cầu. Các lớp lưới của máy được đặt nằm nghiêng theo chiều dài của máy có biên độ dao động theo chiều dọc