SÀNG ĐÁ RUNG

Giới thiệu:

Sàng đá rung MVD được thiết kế dựa theo sự khác biệt về tỷ trọng giữa đá, sạn và cà phê bằng cách dùng lưới có cánh được đặt nằm nghiêng và chuyển động tới lui kết hợp với luồng gió từ quạt hút qua cyclone để tách đá, sạn lẫn trong cà phê.