LÒ ĐỐT THAN ĐÁ

Giới thiệu:

Lò Đốt Than MCFU có dạng hình hộp được chia làm 2 ngăn, ngăn thứ nhất là buồng đốt có vỉ lưới lấy tro than, ngăn thứ 2 là buồng lắng tro. Lò đốt được làm bằng thép và bên trong được lót gạch chịu nhiệt. Lò sử dụng nhiên liệu là than đá, than củi hoặc củi.