XÍCH TẢI

You are here:

Giới thiệu:

Xích tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, và bột theo phương ngang dạng xích.