BĂNG TẢI

You are here:

Giới thiệu: 

Băng tải vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột theo phương ngang dạng tải phẳng.