DÂY CHUYỀN XAY XÁT TỪ GẠO LỨC RA GẠO BÓNG

You are here:

Dây chuyền xay xát từ gạo lức ra gạo bóng – Năng suất: 8 – 12 tấn gạo lức/giờ

 

Dây chuyền xay xát từ gạo lức ra gạo bóng – Năng suất: 10 – 12 tấn gạo lức/giờ

 

Dây chuyền chế biến từ gạo lức ra gạo bóng – Năng suất: 32 – 48 tấn gạo lức/giờ