CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MINH PHÁT (MPI)

You are here:

Người liên hệ

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

Địa chỉ

Thôn Đông Dinh, Huyện Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại

+84.914.103.407

Di động

+84.914.103.407

Email

nvminhdung@gmail.com

Website

www.mpindustries.com.vn